Wiskunde

Ik ben sinds 2001 actief als wiskundedocent en vanuit deze functie heb ik meegewerkt aan de ontwikkeling van het nieuwe eindexamenprogramma wiskunde B voor het HAVO in opdracht van CTWO en SLO en daarnaast ben ik ook jarenlang actief geweest bij de ontwikkeling van materiaal voor wiskunde D via het steunpunt Wiskunde D in samenwerking met de TU/e en Fontys Lerarenopleiding Tilburg. De afgelopen jaren heb ik les gegeven in alle richtingen van de wiskunde(A,B,C en D) inclusief examenklassen. Al meer dan 10 jaar geef ik bijles en examentrainingen in alle wiskundestromen en ben bekend met de meest gangbare methodes die worden gebruikt in het voortgezet onderwijs zoals Moderne wiskunde, Getal en Ruimte en Netwerk. Daarnaast geef ik ook bijlessen aan studenten. Met name op het gebied van basisvaardigheden wiskunde in de propedeuse, calculus(differentiaal rekenen), complexe functies en statistiek.